ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 • İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” diye anılacaktır) drycleanonlymagazine.com internet sitesinin (Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ve yine bağlı dijital platformlarda yer alan uygulamalarının sahibi olan Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. Tanin Apt.No:88/8 Şişli/İstanbul” adresiden mukim Oğuz Erel Stil Danışmanlık Ltd. Şti. (Bundan böyle “DCOM” olarak anılacaktır) ile Web Sitesi ve dijital platformlarda yer alan uygulamalar vasıtası ile şahsi bilgileri ve parola verilmek suretiyle katılım gösteren/üye olan kullanıcı (işbu sözleşmede “Üye” olarak anılacaktır) arasında DCOM’un sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
 • İşbu sözleşme Portal’da DCOM tarafından yayınlanmış Kullanım Koşulları, Çerez Politikaları, Aydınlatma Metni ve diğer metinlerle ihtiyaç duyulduğu ölçüde birbirlerinin tamamlayıcısı olarak yorumlanır.
 • “Portal”: drycleanonlymagazine.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan DCOM’un Hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve varsa mobil uygulamaları.
 • “Kullanıcı”: Portal’a erişen kişi.
 • “Ziyaretçi”: Üye olmadan Portal’a erişim sağlayan kişi
 • “Üye”: Portal’a üye olan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar ve “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında yararlanan her gerçek veya tüzel kişi.
 • “Üyelik”: Üye olmak isteyen kullanıcının, Portal’daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kişisel bilgilerinin DCOM’a beyan ederek ve Üyelik Sözleşmesini onaylanarak  kazanılan statüdür.
 • “Üyelik Hesabı”: Üye’nin Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, eğer var ise Üyelik’le ilgili konularda DCOM’a talepte bulunduğu, eğer sunulu ise Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlama verildiği takdirde görüntüleyebildiği, ürün satın alma yapabildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılan “kullanıcı adı” ve “şifre” ile Portal üzerinden eriştiği Üye’ye özel internet sayfaları özel bölümü.
 • “DCOM Hizmetleri” (“Hizmet”): Portal’a erişen tüm kullanıcılar DCOM tarafından sunulan modanın nabzını tutan haber ve yenilikleri erişimlerinin yanında Üyelerin online dergi, basılı dergi, tekstil ürünleri ve zaman içerisinde yayınlanan diğer ürünleri satın alabilecekleri hizmetleri kapsamaktadır.
 • “İçerik”: Portal’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
 • “API”: DCOM tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler. Üyelik aşamasında Facebook, Google senkronizasyonu, Twitter ve Instagram da bu tanımlamaya dahildir.
 • “DCOM Arayüzü”: DCOM tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve DCOM Veritabanı’ından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcı’lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları DCOM’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
 • “DCOM Veritabanı”: Portal dahilinde sınırlı erişimler sağlayabilen, içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği DCOM’ a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve sair diğer kanunlar gereğince korunan veritabanıdır.
 • Üye, Portal’ı kullanırken tüm yasal mevzuat, işbu sözleşme ve tamamlayıcı mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi, DCOM’da yayınlanmış Kullanım Koşulları ve diğer metinlere uygun davranmayı, baştan kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, Portal’a üye olurken yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne, Tamamlayıcı Mevzuata yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, DCOM’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, Web Sitesi’ne üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal Web Sitesi üzerinden DCOM’a bildirmeyi; aynı zamanda şifre parolasını değiştirmeyi ve üye kişilere DCOM tarafından verilmiş olan, Üyenin kendi sorumluluğunda olan şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden DCOM’un sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Böyle bir durumda e-mail adresi ve/veya varsa cep telefon numarasının hesap sahipliği ve üyelik hesabı kurtarma sırasında belirleyici olduğunu üye kabul eder.
 • Üyelik işlemleri tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Aynı üyeliğin birden fazla kişi tarafından kullanılması sebebiyle hak ve güvenlik ihlalleri doğabileceğinden DCOM’un bu durumu tespit etmesi halinde hiçbir gerekçe göstermeden Üye’nin üyeliğini silme hakkının olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin DCOM tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. DCOM gerekli görmesi halinde her zaman bir sebep göstermeksizin Üye’nin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üye’nin aktif olmaması, sahte hesap veya çoklu kullanım tespit edilmesi, işbu sözleşmeye ve tamamlayıcı mevzuata, ulusal mevzuata, aykırı davranması, yazılımsal veya sunucu kaynaklı gereksinimler sebebiyle Üye’nin üyeliğini silme hakkı saklıdır.
 • DCOM, hiçbir gerekçe göstermeden tek taraflı olarak veya Üye, drycleanonlymagazine.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, diğer üyelerin kişisel verilerine, üyelik hesaplarına, şifrelerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşamaz, yasalara aykırı bir amaç için DCOM’un veya başkalarının telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, üçüncü kişi ve kuruluşlar ile paylaşamaz. Ayrıca, üye, tüm kullanıcılarda olduğu gibi DCOM hizmetlerinin kullanılmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, DDOS vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Tamamlayıcı Mevzuat olan Kullanım Sözleşmesini de kabul etmiş sayıldığınızdan ilgili metne Web Sitesinde ki linkten erişip okuyunuz.
 • drycleanonlymagazine.com internet sitesinde üyeler tarafından yorum beyan edilmesi mümkün olduğu durumlarda; yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Üye, yorum bölümleri var ise bu bölümlerde yapılan yorumların konusu suç teşkil eden, Web Sitesi’nde yer alan kurallara, yürürlükteki mevzuata ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya reklam ve/veya pazarlama içerikli,  benzer herhangi bir içeriği paylaşmayacağını, yorum şeklinde beyan etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. DCOM, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • DCOM; sitenin içeriğini, hizmetlerini, ürün fiyatlarını, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme, üyelere veya ürünlere yönelik kampanyalar düzenleme veya kaldırmaya hakkına sahip olduğunu taraflar kabul eder.
 • Üye, satın almış olduğu e-dergilerin süreli yayın olduğunu, bu ürünlerin web sitesinin yayında olduğu süre boyunca erişilebileceğini, web sitesinin hizmet vermemesi durumunda geriye dönük süreli yayınlara da Üye tarafından erişilemez olabileceğini kabul ve taahhüt eder.
 • DCOM, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 • DCOM tarafından Portal’da bulunan içeriğin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Aynı zamanda ziyaretçinin bilişim sistemine programsal olarak indirebileceği virüs bulaştırabilecek bir işlem de web sitesinde bulunmamaktadır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması tavsiye edilir. Bu bağlamda Üye, Web Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • DCOM kendisine düşen tüm gerekli güvenlik önlemlerini alarak hizmetini SSL sertifikalı şekilde sunar. DCOM, gerekli özen ve güvenliği en üst seviyede tutmaktadır. Üye, Portal’ı kullanılmasından veya kullanıcının kendi hatası sebebiyle uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden DCOM’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 • İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını yahut ilgili mevzuatı ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, DCOM’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, DCOM’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma, hakkı saklıdır.
 • DCOM tarafından Portal’daki içeriklerin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde, yahut güvenlik sebebiyle ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak DCOM Portallarında “Çerez Politikası” ve “Aydınlatma Metni” kapsamında veriler DCOM tarafından işlenebilmektedir.
 • Üye olmak için doldurduğunuz formda yer alan kişisel verileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında satış sırasında veya sonrası destek amacıyla sizinle irtibata geçmek, fatura keşide etmek vb. amaçlarla üyeye hizmetin ulaştırılması, işin gereği için sadece DCOM tarafından ilgili sınırlar dahilinde kullanılır ve işlenir.
 • Üye, Web Site içerisinde yer alan tüm hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Aydınlatma Metni’de açıklandığı şekilde ve Portal’da belirlendiği şekilde kişisel verilerinin DCOM kapsamında işlenmesi konusunda bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için drycleanonlymagazine.com internet sitesi üzerinden Aydınlatma Metni ve ilgili metinleri inceleyebilirsiniz.
 • DCOM söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 12. madde uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemenin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye, kişisel verileri üzerinde KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verileri dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
 • İşbu Portal dahilinde erişilen, bu Portal’ın veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, görseller, imge, logo, html kodu ve diğer kodlar gibi (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları DCOM adına kayıtlı, kullanım pazarlama hakları alınmış olsun veya henüz sertifikalanmamış yenilik dahi “telif hakları, satış pazarlama” hakları DCOM’a aittir.
 • Kullanıcılar, DCOM’un sunmuş olduğu süreli yayınların ve diğer ürünlerin kapak fotoğraflarını, tasarımlarını, katalogları vb. bilgilerini ve Portal’ın tüm içeriğini (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; her türlü resim, metin, makale, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanları, kod yapıları, listelerin) doğrudan veya dolaylı olarak, kar amacı gütmeden veya ticari amaçla, yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, çoğaltmak, atıf yapmadan paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildirler.
 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde DCOM’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve DCOM’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, pandemi, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi, erişim problemleri, ürün tesliminde gecikmeler mücbir sebep hallerindendir.
 • Taraflar, işbu üyelik sözleşmesinin onaylanması ile Üyelik kapsamında belirtilen elektronik posta adreslerinin tebligat adresi olduğunu, kanunların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde tüm bildirim ve tebligatların Üye’nin bildirdiği elektronik posta adresine yapılacağını ve yöneltilecek tüm bildirim/tebligatların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Taraflar arasında doğabilecek tüm ihtilaflarda, DCOM ve Web Sitesi’nin veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve sistem kayıtlarının, email ortamında yapılan konuşmaların, resmi defter ve ticari kayıtlarının, e-arşiv kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 • İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya DCOM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Üye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü veya T.C. kanun ve yönetmeliklerini ihlal etmesi durumunda üyeliği DCOM tarafından iptal edilerek sözleşme tek taraflı olarak fesih edilebilecektir. Bunlar dışında üye her zaman üyeliğini sonladırabilme hakkına haizdir.
 • İşbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf hallerinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Üye, işbu sözleşmenin içeriğini tamamını okuduğunu, anladığını ve Sözleşmede belirtilen; Portal’da yer alan Tamamlayıcı Mevzuat’ı kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir maddenin geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.