drycleanonlymagazine.com internet sitesini ziyaret ederek (internet sitesi ve/veya erişim kuran mobil uygulamalar, bundan böyle “Portal” olarak anılacak olup Portal’ın adı geçen ve bağlı alt alan adları da “Portal” olarak adlandırılacak olup hepsi işbu sözleşme kapsamındadır) ve/veya “Üye” olarak, bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, işbu Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve Portal’a girmenizden ve kaldığınız süre boyunca işbu kullanım koşullarının tüm hususlarını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Portal’da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

 

İşbu sözleşme Portal’da DCOM tarafından yayımlanmış Kullanım Koşulları, Çerez Politikaları, Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ve diğer metinlerle ihtiyaç duyulduğu ölçüde birbirlerinin tamamlayıcısı olarak yorumlanır.

 • İşbu Portal’ın sahibi “Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. Tanin Apt. No:88/8 Şişli/İstanbul” adresinde mukim Oğuz Erel Stil Danışmanlık Limited Şirketi (bundan böyle kısaca “DCOM” olarak anılacaktır)’dir. Portal’da sunulan ve işbu Kullanım Koşulları’nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “DCOM” tarafından sağlanmaktadır.
 • İşbu sözleşmenin diğer tarafı ise Portal’a erişim sağlayan Kullanıcılardır.
 • “Portal”: drycleanonlymagazine.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan DCOM’un Hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve varsa mobil uygulamaları.
 • “Kullanıcı”: Portal’a erişen kişi.
 • “Ziyaretçi”: Üye olmadan Portal’a erişim sağlayan kişi
 • “Üye”: Portal’a üye olan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar ve “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında yararlanan her gerçek veya tüzel kişi.
 • “Üyelik”: Üye olmak isteyen kullanıcının, Portal’daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kişisel bilgilerinin DCOM’a beyan ederek ve Üyelik Sözleşmesini onaylanarak kazanılan statüdür.
 • “Üyelik Hesabı”: Üye’nin Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, eğer var ise Üyelik’le ilgili konularda DCOM’a talepte bulunduğu, eğer sunulu ise Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlama verildiği takdirde görüntüleyebildiği, ürün satın alma yapabildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılan “kullanıcı adı” ve “şifre” ile Portal üzerinden eriştiği Üye’ye özel internet sayfaları özel bölümü.
 • “DCOM Hizmetleri” (“Hizmet”): Portal’a erişen tüm kullanıcılar DCOM tarafından sunulan modanın nabzını tutan haber ve yenilikleri erişimlerinin yanında Üyelerin online dergi, basılı dergi, tekstil ürünleri ve zaman içerisinde yayınlanan diğer ürünleri satın alabilecekleri hizmetleri kapsamaktadır.
 • “İçerik”: Portal’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
 • “API”: DCOM tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler. Üyelik aşamasında Facebook, Google senkronizasyonu, Twitter ve Instagram da bu tanımlamaya dahildir.
 • “DCOM Arayüzü”: DCOM tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve DCOM Veritabanı’ından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcı’lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları DCOM’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
 • “DCOM Veritabanı”: Portal dahilinde sınırlı erişimler sağlayabilen, içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği DCOM’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve sair diğer kanunlar gereğince korunan veritabanıdır.
 • Üye olma zorunluluğu olmadan Portal’da yayınlanan, yazılı, görsel, ve/veya sesli içerik tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Bunun yanında, Portal içerisinde satılan veya satılacak dijital dergi, basılı dergi, tekstil ürünleri, dergilere abone olma hakları sadece üye olan kullanıcılara sunulmuştur. Bunun yanında portal üzerinde zaman içinde DCOM’nin kendisine ait marka ürünlerinin ve/veya diğer markalı ürünlerin satışı söz konusu olabilecektir.
 • Üye kullanıcılar ilgili Üyelik Sözleşmesi ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ne tabidirler. Bunlar haricinde Ziyaretçilerin herhangi bir kişisel verisi kayıt altına alınıp işlenmemektedir. Ziyaretçiler de dahil olmak üzere tüm Kullanıcıların Çerez politikaları kapsamında toplanan kişisel verileri ile eşleşmeyen anonim olarak toplanan bilgiler müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi kapsamında anonim olarak ve genel şekilde analiz için DCOM tarafından ilgili uygulamalar aracılığı ile kullanılabilir. Bu konudaki ayrıntılı bilgiyi Çerez Politikaları metninden ulaşabilirsiniz. Üyelik işlemleri sırasında  Üyelerin beyan etmiş olduğu kişisel bilgileri sözleşmelerin kurulmasında ki zorunluluklar ve işin ifası gereği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na (KVKK) uygun olarak saklanıp, işlenecek olup üyelik iptali ile veya gerekli durumlarda silinecektir. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği, veri toplama, diğer haklarınız gibi tüm bilgilere “Aydınlatma Metni”nden ulaşabilirsiniz.
 • Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıların kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili DCOM’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcılar, Portal dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, DCOM’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 • DCOM yayınlamış olduğu işbu sözleşme ve tamamlayıcı diğer metinler kapsamında içerik hizmetlerini ve ürün satışlarını yapmaktadır. Bunlar dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak belgelere ulaşılmaya çalışılması, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Portal üzerindeki tüm İçeriklerin linkinin verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiilleri DCOM tarafından izin verilmemekte olup bunların izinsiz yapılması suç teşkil etmektedir. Bunun yanında Portal’ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, Portal’ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining), veri taraması (data crawling) vb. screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcıların verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Kullanıcılar’ın başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, DDOS vb.) ve işlemler de bulunması, Portal’daki içeriğin Kullanım Koşulları diğer tamamlayıcı mevzuat hükümlerine ve yasal mevzuat hükümleri dışında kullanılması, İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; hukuka aykırı işlem sayılıp, DCOM’un maddi-manevi tazminat talepleri, tüm cezai, adli dava ve takip hakları saklıdır. DCOM, Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu izinsiz kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
 • DCOM, işbu Kullanım Koşulları’nı, Portal’da yer alan her tür bilgi, İçerik, fiyatlandırmayı, sunulan hizmetleri Kullanıcı’ya herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirme, kaldırma, azaltma, çoğaltma, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler periyodik olarak drycleanonlymagazine.com’da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Portal’a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanım Koşulları’nı ve DCOM tarafından işbu Kullanım Koşulları’nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları “www.drycleanonlymagazine.com” internet sitesi üzerinden yayımlanarak; Portal’ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
 • DCOM zaman içinde üyelerine diğer kullanıcılara nazaran indirimler kampanyalar sağlayabilir ve bunları dilediği zaman kaldırabilir. Yine verdiği ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bir kampanyadan veya indirimden yararlanan Üye bu hakkı, Portal’ın izin verdiği koşul ve zaman içinde kullanabilir.
 • İşbu Portal dahilinde erişilen, bu Portal’ın veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, görseller, imge, logo, html kodu ve diğer kodlar gibi (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları DCOM adına kayıtlı, kullanım pazarlama hakları alınmış olsun veya henüz sertifikalanmamış yenilik dahi “telif hakları, satış pazarlama” hakları DCOM’a aittir.
 • Kullanıcılar, DCOM’un sunmuş olduğu süreli yayınların ve diğer ürünlerin kapak fotoğraflarını, tasarımlarını, katalogları vb. bilgilerini ve Portal’ın tüm içeriğini (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; her türlü resim, metin, makale, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanları, kod yapıları, listelerin) doğrudan veya dolaylı olarak, kar amacı gütmeden veya ticari amaçla, yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, çoğaltmak, atıf yapmadan paylaşmak, dağıtmak, sergilemek  hakkına sahip değildirler.
 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde DCOM’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve DCOM’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, pandemi, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi, erişim problemleri, ürün tesliminde gecikmeler mücbir sebep hallerindendir.
 • İşbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf hallerinde Mesafeli Sözleşmeler ile yapılan satışlar hariç olmak üzere İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 • İşbu Kullanım Koşulları, DCOM tarafından Portalda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Portalı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.